http://www.nsconsultgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับบริษัท

 ขอบเขตงานบริการ

 ผลงานที่ผ่านมา

 เอ็น เอส อพาร์ทเม้นต์

 รับสมัครงาน

 ติดต่อเรา

 กิจกรรมบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ขอบเขตงานบริการ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

เอ็น เอส อพาร์ทเม้นต์

ปฎิทิน

« December 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

จดหมายข่าว

อีเมล์

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ผลงานอื่นๆ


ตัวอย่างผลงานด้านอื่นๆ ของบริษัทเอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด


1. โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

     เจ้าของโครงการ : จังหวัดชัยภูมิ

    ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ. 2547 


    
2. โครงการจัดทำแผนแม่บทและคู่มือพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ

  

    เจ้าของโครงการ : จังหวัดชัยภูมิ

   ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ. 2547

   ค่าจ้าง : 9.19 ล้านบาท

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

     เจ้าของโครงการ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม)

    ปีที่ดำเนินการ : เม.ย. 49 ถึง ก.พ. 50

    มูลค่างาน : 4,299,000 บาท


    

   

 

4. โครงการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

     ริมแม่น้ำโขงและโครงการปรับปรุงทางเท้าภายในเขตเทศบาลฯ

     ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ภูมิทัศน์ป้ายบอกทาง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

     เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองหนองคาย

     ระยะเวลาดำเนินงาน :  20 พ.ค. 46 - 18 ก.ค. 46


    

 

5. โครงการศึกษาพัฒนาระบบการจราจร  เขตเทศบาลเมืองป่าตอง

     เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองป่าตอง

    ระยะเวลาดำเนินงาน : 3 ต.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48


   


6. โครงการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ

     เจ้าของโครงการ : จังหวัดชัยภูมิ

     ระยะเวลาดำเนินงาน : 2546-2547

     มูลค่าโครงการ : 5,300 ล้านบาท


7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองชายแดน กลุ่มพื้นที่ 4 

     เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

    เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

    ระยะเวลาดำเนินงาน : 2544-2545

    มูลค่าโครงการ : 1,800 ล้านบาท

    ลักษณะงาน : สำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างระบบถนนและสะพาน

                      ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมการพัฒนาพื้นที่เฉพาะและอาคารพิเศษ

                      ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก


8. โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างงานปรับปรุง

    ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

     เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

    ระยะเวลาดำเนินงาน : 2548-2549

    มูลค่าโครงการ : 180.25 ล้านบาท


9. โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

    และก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

    ระยะเวลาดำเนินงาน : 2547-2548

    มูลค่าโครงการ : 95.91 ล้านบาท


10. โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อการปรับปรุงพัฒนาและ

      ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ

     ระยะเวลาดำเนินงาน : 2547

     มูลค่าโครงการ : 82 ล้านบาท


11. โครงการศึกษาและออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว

      เชิงอนุรักษ์น้ำตกปาโจ  เทศบาลตำบลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

      ระยะเวลาดำเนินงาน : 2546

      มูลค่าโครงการ : 65.41 ล้านบาท


12. โครงการออกแบบโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

      ศึกษาและออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

      น้ำตกปาโจ เทศบาลตำบลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

      ระยะเวลาดำเนินงาน : 2546

      มูลค่าโครงการ : 65.41 ล้านบาท
 

 

view
view