http://www.nsconsultgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับบริษัท

 ขอบเขตงานบริการ

 ผลงานที่ผ่านมา

 เอ็น เอส อพาร์ทเม้นต์

 รับสมัครงาน

 ติดต่อเรา

 กิจกรรมบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ขอบเขตงานบริการ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

เอ็น เอส อพาร์ทเม้นต์

ปฎิทิน

« December 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

จดหมายข่าว

อีเมล์

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

งานออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

ตัวอย่างโครงการด้านระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย 


          


าคใต้

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ

    ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกะทู้  จังหวัดภูเก็ต

      - ผู้ว่าจ้าง : จังหวัดภูเก็ต
      - ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ. 2544
      - ค่าจ้าง : 5 ล้านบาท
      - ปริมาณน้ำเสีย : 8,621 ลบ.ม./วัน
      - ระบบที่ออกแบบ : ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
      - มูลค่าโครงการ : 432.692 ล้านบาท
      - หมายเหตุ : อยู่ในเขตควบคุมมลพิษ

2. โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
    เขตควบคุมมลพิษพื้นที่ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

      - ผู้ว่าจ้าง : จังหวัดภูเก็ต
      - ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ. 2542-2543
      - ค่าจ้าง : 13 ล้านบาท
      - ปริมาณน้ำเสีย : 10,000 ลบ.ม./วัน
      - ระบบที่ออกแบบ : แผ่นจานหมุนสัมผัสชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC)
      - มูลค่าโครงการ : 377 ล้านบาท
      - หมายเหตุ : อยู่ในเขตควบคุมมลพิษ

3. โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครยะลา 
    จังหวัดยะลา พ.ศ. 2550-2551

4. โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบาย รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
    องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2555
ภาคเหนื

1. โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
    เทศบาลนครสวรรค์
     - ผู้ว่าจ้าง : เทศบาลนครสวรรค์
     - ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ. 2545
    - ปริมาณน้ำเสีย : 36,221 ลบ.ม./วัน
    - ระบบที่ออกแบบ :  
Activated Sludge แบบ Modified Sequencing Batch Reactor, MSBR
     - มูลค่าโครงการ : 505.62 ล้านบาท

2. โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
    ระยะที่ 1 2 และ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2545-2548
    มูลค่าโครงการรวม 136.5 ล้านบาท

3. โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
    เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
    พ.ศ. 2549-2551

   

ภาคกลาง


1. โครงการสำรวจศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย
    สุขาภิบาลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    
     - ผู้ว่าจ้าง : 
สุขาภิบาลพระอินทราชา
    - ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ. 2536-2537
    - ระบบที่ออกแบบ : คลองวนเวียน (Oxidation Ditch)          
                              
2. โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลและออกแบบรายละเอียด
    ระบบรวบรวมและระบบส่งน้ำจากระบบบำบัด ระยะที่ 1 ไปยังระบบบำบัดระยะที่ 2
    เทศบาลตำบลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     - ระบบที่ออกแบบ : แผ่นจานหมุนสัมผัสชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC)
       และ Extended Aeration
     - มูลค่าโครงการ : 377 ล้านบาท

   

  

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.  โครงการศึกษา ออกแบบรายละเอียดการพัฒนาปรับปรุง
     ลำห้วยปลาแดกและระบบระบายรวบรวมน้ำเสีย
     เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2555

2. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบาย
     รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาลตำบลเขื่องใน
     อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญ พ.ศ. 2552
     มูลค่าโครงการ 310.14 ล้านบาท

3. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบระบาย
     รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล
     อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญ พ.ศ. 2549
     มูลค่าโครงการ 355.50 ล้านบาท

4. โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวม และระบบบำบัดน้ำเสีย
     เทศบาลตำบลเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2548
     - ระบบที่ออกแบบ : บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
     - มูลค่าโครงการ : 270 ล้านบาท

5. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
    และปรับปรุงลำห้วยเสว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2548
     มูลค่าโครงการ 11.59 ล้านบาท

6. โครงการสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย
    เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2546
     มูลค่าโครงการ 125.50 ล้านบาท

7. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นของระบบรวบรวม
    และบำบัดน้ำเสีย สุขาภิบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2541
     มูลค่าโครงการ 146 ล้านบาท

8. โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุรินทร์
    จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2538
     มูลค่าโครงการ 255.23 ล้านบาท

9. โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 
    เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2540
     มูลค่าโครงการ 450 ล้านบาท

     


     
 

view
view