http://www.nsconsultgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับบริษัท

 ขอบเขตงานบริการ

 ผลงานที่ผ่านมา

 เอ็น เอส อพาร์ทเม้นต์

 รับสมัครงาน

 ติดต่อเรา

 กิจกรรมบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ขอบเขตงานบริการ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

เอ็น เอส อพาร์ทเม้นต์

ปฎิทิน

« December 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

จดหมายข่าว

อีเมล์

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

งานออกแบบระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย


ตัวอย่างโครงการออกแบบระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย

         
    


1. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
    และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลบ้านแหลม

    - ผู้ว่าจ้าง : เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
    - ปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : 2553
    - มูลค่าโครงการ : 350 ล้านบาท


2. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
    และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อำเภอละงู จังหวัดสตูล

    - ผู้ว่าจ้าง : เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล
    - ปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : 2551
    - มูลค่าโครงการ : 369.34 ล้านบาท


3. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
    ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของกลุ่มพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 1

    - ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
    - ปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : 2550
    - มูลค่าโครงการ : 474.18 ล้านบาท


4. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
    ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของกลุ่มพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 4

    - ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
    - ปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : 2549
    - มูลค่าโครงการ : 659 ล้านบาท


5. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
    ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของกลุ่มพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 5

    - ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
    - ปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : 2549
    - มูลค่าโครงการ : 659 ล้านบาท


6. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น/ออกแบบรายละเอียดเฉพาะที่
    ระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท

    - ผู้ว่าจ้าง : จังหวัดชัยนาท
    - ปีที่ดำเนินการ : 2548
    - ปริมาณขยะรวม : 50 ตัน/วัน
    - มูลค่าโครงการ : 1,000 ล้านบาท

7. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบเพิ่มประสิทธิภาพ
    การฝังกลบของมูลฝอยครบวงจร
  
    - ผู้ว่าจ้าง :เทศบาลเมืองยะลา
    - ปีที่ดำเนินการ : 2545
    - มูลค่าโครงการ 127 ล้านบาท


8. โครงการออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ
     เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  
    - ผู้ว่าจ้าง : เทสบาลเมืองตะกั่วป่า
    - ปีที่ดำเนินการ : 2544
    - ปริมาณขยะรวม : 100 ตัน/วัน
    - พื้นที่กำจัด 212 ไร่
    - ระบบฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
    - มูลค่าโครงการ 127 ล้านบาท

9. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง
    ระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
     - ผู้ว่าจ้าง :เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
     - ปีที่ดำเนินการ : 2542
     - มูลค่าโครงการ 65 ล้านบาท

10. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  
     - ผู้ว่าจ้าง :เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
     - ปีที่ดำเนินการ : 2542
     - มูลค่าโครงการ 53 ล้านบาท

11. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอย
      เทศบาลนครยะลา
 
     - ผู้ว่าจ้าง :เทศบาลเมืองยะลา
     - ปีที่ดำเนินการ : 2540-2541
     - ค่าจ้าง :  4.46 ล้านบาท
     - มูลค่าโครงการ 100 ล้านบาท
     - ปริมาณขยะรวม : 100 ตัน/วัน
     - พื้นที่กำจัด 111-1-22 ไร่
     - ระบบฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
    

12. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอย

     - ผู้ว่าจ้าง : สุขาภิบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

     - ปีที่ดำเนินการ : 2541

     - มูลค่าโครงการ 52 ล้านบาท


13. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอย

     - ผู้ว่าจ้าง : สุขาภิบาลพระอินทรราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     - ปีที่ดำเนินการ : 2540

     - มูลค่าโครงการ 107 ล้านบาท


14. โครงการศึกษาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ

     - ผู้ว่าจ้าง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     - ปีที่ดำเนินการ : 2540

     - มูลค่าโครงการ 300 ล้านบาท


15. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     - ผู้ว่าจ้าง : เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

     - ปีที่ดำเนินการ : 2540

     - มูลค่าโครงการ 193.79 ล้านบาท


16. โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบกำจัดขยะมูลฝอย

    - ผู้ว่าจ้าง : เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

    - ปีที่ดำเนินการ : 2538

    - มูลค่าโครงการ 148.39 ล้านบาท


17. โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบจัดการมูลฝอย

    - ผู้ว่าจ้าง : เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

    - ปีที่ดำเนินการ : 2538

    - มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท


    

 


  


  
    


view
view