http://www.nsconsultgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับบริษัท

 ขอบเขตงานบริการ

 ผลงานที่ผ่านมา

 เอ็น เอส อพาร์ทเม้นต์

 รับสมัครงาน

 ติดต่อเรา

 กิจกรรมบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ขอบเขตงานบริการ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

เอ็น เอส อพาร์ทเม้นต์

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

จดหมายข่าว

อีเมล์

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ผลงานที่ผ่านมา

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีงานโครงการประเภทต่างๆ รวมแล้วมากกว่า

1,000 โครงการ โดยมีตัวอย่างลักษณะขอบข่ายของงานประเภทต่างๆ ดังนี้

 

ประเภทโครงการ 

ลักษณะงาน 

จำนวน (โครงการ)

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวม และระบบบำบัดน้ำเสีย

MP, FS , DD

33

2. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอย

FS , DD

26

3. โครงการจัดการแผนสิ่งแวดล้อม

MP

9

4. โครงการควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย

CC

17

5. โครงการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์

DD

6

6. โครงการควบคุมและดำเนินการจัดภูมิ

 สถาปัตย์ (Landscape) สนามกอล์ฟ

DD

2

7. โครงการเหมืองแร่

          EIA

657

8. โครงการจัดสรรที่ดิน

          EIA

86

9. โครงการอาคารพักอาศัย โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ  และโครงการโรงพยาบาล/สถานพยาบาล

      EIA, IEE

153

10. โครงการท่าเทียบเรือ

          EIA

1

11. โครงการอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม

EIA

12

12. โครงการจัดทำแผนแม่บทและคู่มือพัฒนาการท่องเที่ยว

MP

2

13. โครงการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

MP

2

14. โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

MP

1

15. โครงการบริหารการก่อสร้างและออกแบบงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมงานก่อสร้างวัด

DD, CM

1

16. โครงการศึกษาพัฒนาระบบการจราจร

MP, FS

1

17. โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

GIS

3

18. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Training

2

 

ประเภทโครงการ 

ลักษณะงาน 

จำนวน (โครงการ)

19. โครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างงานวางท่อระบบท่อประปาประธาน  

DD, CC

1

20. การบริหารและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

-

2

21. โครงการออกแบบและให้คำปรึกษาของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน จำนวน 675 โรง

DD

2

22. โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบระบบระบายน้ำและกำจัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์

FS, DD

1

รวม

1,020

 

หมายเหตุ  :         EIA        - การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                          IEE        - การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

                           FS         - การศึกษาความเหมาะสม

                          DD         - การออกแบบรายละเอียด

                          MP        - การศึกษาจัดทำแผนหลัก

                          CM        - การบริหารการก่อสร้าง

                          CC         - การควบคุมงานก่อสร้าง

                         GIS        - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

view
view