http://www.nsconsultgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับบริษัท

 ขอบเขตงานบริการ

 ผลงานที่ผ่านมา

 เอ็น เอส อพาร์ทเม้นต์

 รับสมัครงาน

 ติดต่อเรา

 กิจกรรมบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ขอบเขตงานบริการ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

เอ็น เอส อพาร์ทเม้นต์

ปฎิทิน

« December 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

จดหมายข่าว

อีเมล์

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ผลงานที่ผ่านมา

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีงานโครงการประเภทต่างๆ รวมแล้วมากกว่า

1,000 โครงการ โดยมีตัวอย่างลักษณะขอบข่ายของงานประเภทต่างๆ ดังนี้

 

ประเภทโครงการ 

ลักษณะงาน 

จำนวน (โครงการ)

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวม และระบบบำบัดน้ำเสีย

MP, FS , DD

33

2. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอย

FS , DD

26

3. โครงการจัดการแผนสิ่งแวดล้อม

MP

9

4. โครงการควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย

CC

17

5. โครงการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์

DD

6

6. โครงการควบคุมและดำเนินการจัดภูมิ

 สถาปัตย์ (Landscape) สนามกอล์ฟ

DD

2

7. โครงการเหมืองแร่

          EIA

657

8. โครงการจัดสรรที่ดิน

          EIA

86

9. โครงการอาคารพักอาศัย โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ  และโครงการโรงพยาบาล/สถานพยาบาล

      EIA, IEE

153

10. โครงการท่าเทียบเรือ

          EIA

1

11. โครงการอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม

EIA

12

12. โครงการจัดทำแผนแม่บทและคู่มือพัฒนาการท่องเที่ยว

MP

2

13. โครงการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

MP

2

14. โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

MP

1

15. โครงการบริหารการก่อสร้างและออกแบบงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมงานก่อสร้างวัด

DD, CM

1

16. โครงการศึกษาพัฒนาระบบการจราจร

MP, FS

1

17. โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

GIS

3

18. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Training

2

 

ประเภทโครงการ 

ลักษณะงาน 

จำนวน (โครงการ)

19. โครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างงานวางท่อระบบท่อประปาประธาน  

DD, CC

1

20. การบริหารและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

-

2

21. โครงการออกแบบและให้คำปรึกษาของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน จำนวน 675 โรง

DD

2

22. โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบระบบระบายน้ำและกำจัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์

FS, DD

1

รวม

1,020

 

หมายเหตุ  :         EIA        - การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                          IEE        - การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

                           FS         - การศึกษาความเหมาะสม

                          DD         - การออกแบบรายละเอียด

                          MP        - การศึกษาจัดทำแผนหลัก

                          CM        - การบริหารการก่อสร้าง

                          CC         - การควบคุมงานก่อสร้าง

                         GIS        - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

view
view